صفحه اول > بورس گندم >قیمت گندم در بورس های بین المللی

 

قيمت نقدي و آتي گندم در بورس هاي بين المللي

         تاريخ:15/02/1386                                                                     واحد : ريال بر كيلوگرم

مارس2008 دسامبر 2007 سپتامبر2007 جولای2007 می 2007 نقدي بورس کالا
1776.30 1752.49 1720.53 1681.77 1638.93 - شيکاگو گندم
1815.85 - - 1843.50 1834.28 - لندن
1820.50 1788.54 1763.38 1768.14 1810.30 1923.19 مينياپوليس
1747.73 1722.57 1678.37 1649.13 1618.52 - کانزاس

        

ماه سال
اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 1383
اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 1384
اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 1385
اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 1386